Kliniek Aamstelveen

Wat zijn de verschillen tussen een uitvaartverzekering en een overlijdensrisicoverzekering?

Geplaatst op

Een uitvaartverzekering en een overlijdensrisicoverzekering zijn twee verschillende verzekeringen met ieder een ander doel. Hieronder volgt de uitleg.

Uitvaartverzekering

Bij een uitvaartverzekering is het doel van de uitkering dat deze de kosten van een begrafenis of crematie dekt. Dit is een verzekering waarbij men zijn gehele leven verzekerd is, zodat zeker is dat bij overlijden de kosten voor de uitvaart gedekt zijn en de nabestaanden niet met schulden komen te zitten. Het verzekerde bedrag kan alleen aan de uitvaart worden besteed en niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Een uitvaartverzekering is een verzekering waarbij je spaart, de waarde van de verzekering wordt hoger naarmate men langer verzekerd is en dus langer spaart. Een uitvaartverzekering keert altijd uit.

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering heeft het doel om het wegvallen van inkomsten door overlijden van de verzekerde op te vangen. Of deze inkomsten dan geheel of gedeeltelijk worden opgevangen, is afhankelijk van de hoogte van het verzekerde bedrag. De overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die loopt gedurende de periode waarvoor deze is afgesloten. Hier wordt – anders dan bij de uitvaartverzekering – niet gespaard om tot een bedrag te komen, maar hier wordt een verzekerd bedrag vastgesteld en voor dat verzekerde bedrag wordt premie betaald. Overlijdt de verzekerde binnen de looptijd van deze verzekering, dan wordt dit bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden. Die nabestaanden kunnen het uitgekeerde bedrag uiteraard besteden aan de uitvaart, maar dat staat hen vrij. Ze mogen het naar eigen inzicht besteden.

De verschillen samengevat


Het doel van een uitvaartverzekering is om de kosten van een uitvaart te dekken, het doel van een overlijdensrisicoverzekering is om wegvallen van inkomsten op te vangen.
Een uitvaartverzekering is voor het leven, een overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten voor een vastgestelde periode.
Een uitvaartverzekering keert altijd uit, een overlijdensrisicoverzekering keert alleen uit tijdens de periode waarin de verzekering loopt.
Bij een uitvaartverzekering loopt het verzekerde bedrag op, doordat men spaart. Bij een overlijdensrisicoverzekering is sprake van een vastgesteld verzekerd bedrag.
Een uitvaartverzekering dekt de kosten voor de uitvaart, bij een overlijdensrisicoverzekering kunnen de nabestaanden zelf bepalen hoe het uitgekeerde geld wordt besteed.

Welke verzekering is voor mij de beste keuze?

Uit bovenstaande genoemde verschillen zal duidelijk zijn dat het van belang is om vóór het afsluiten van de verzekering goed na te denken over wat de reden is waarvoor men de verzekering wil afsluiten. Wil men zeker stellen dat de kosten van diens uitvaart gedekt zijn, dan is de uitvaartverzekering de beste keuze.
Maar wil men zorgen dat er bij onverhoopt overlijden voldoende geld voor de nabestaanden is om bijvoorbeeld de studie van de kinderen te bekostigen of om de hypotheek af te betalen of welk ander doel ook, dan is de overlijdensrisicoverzekering een betere optie.

Gerelateerde berichten

Over ons

Contactgegevens

Via info @ domein.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden